Nyhetsartiklar

Vattnets kretslopp

Hela 9 procent av Sveriges yta utgörs av sjöar och vi använder endast 0,5 till 1 procent av det sötvatten som finns tillgängligt.

Två kretslopp beroende av varandra.

Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp, därför brukar det kallas för det dubbla kretsloppet.

Vattnet faller ned som nederbörd, regn eller snö, och rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden till grundvattnet.

Av solens värme dunstar vattnet och stiger upp mot himlen som vattenånga. Ångan kyls ner och bildar moln med små, små vattendroppar som kolliderar och slås samman för att till slut falla ner som nederbörd se bild.

Det vatten som ska bli vårt dricksvatten hämtas från en vattentäkt. Därefter renas det i ett vattenverk och levereras som dricksvatten via ledningsnät och vattentorn till en kran nära dig. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet via avloppsledningsnät till reningsverket. Där renas det i flera steg innan vattnet återlämnas till naturen och spolas ut i ett vattendrag, en sjö eller havet. igen.

Grundvattnet är ofta rent och går dräkt att dricka. Nu är det många hot från jordbruk, soptippar och industrier. För att skydda det är bra att inte tvätta bilen på gatan. Häller inte gift för ogräs.

På åkrarna odlas grödor, som skördas, blir mat och äts av oss människor. Bönderna arbetar hårt för att det inte ska läcka ut kväve i vattnet. Men eftersom fosfor och kväve både behövs och finns i mat – och är helt nödvändigt även för människan – så får vi människor i oss det varje gång vi äter. Sedan kissar och bajsar vi ut fosfor och kväve i toaletten, vilket innebär att vi för tillbaks det till vattnets kretslopp och näringsämnena hamnar återigen i reningsverken.

Melvin och Elva.

 

Källa: Koll på geografi 5, http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/avloppsfakta/miljogifter/

Europas hav.

Nästan hela Europa är omges av hav. Atlanten är världens näst största hav. Det  är en av det tre oceanerna. De andra två är Stilla havet och indiska oceanen. Alla hav på jorden hänger ihop, men man brukar dela in haven i olika delar. Nordsjön är en del av Atlanten. Ishavet är världens nordligaste hav. Stora delar av havet är täckt av packis.

Östersjön är ett innanhav. Det betyder att det har samma inlopp som utlopp. Östersjön omges av 9 länder.  Svarta havet är också ett innanhav som skiljer Europa från Asien. Det har fått sitt namn av den tjocka dimman och de plötsliga stormar som finns där.

Mateo och Edit

Källa: Koll på Europa (Sanoma utbildning 2012)