Syfte och mottagare

Syftet med vattendroppen är dels att lära oss mer om hur och vad vi kan skriva på nätet. Ett mål är också att träna samarbete och få en gemenskap med fler än de som man har i sin egen klass.

Syftet är också att lära sig om vatten i många av skolans ämnen. Eleverna lär sig enligt läroplanen men redovisar sitt lärande på ett roligare sätt. På så sätt kan eleverna få syn på sitt eget lärande och dessutom läsa kompisarnas redovisningar och lära sig genom andra.

Våra mottagare är i första hand familjer och vänner. Nu kan de följa hela vårat projekt! Mottagare är också vår skola och andra skolor i kommunen och i Sverige. Kanske de får syn på något som de vill jobba med?

På VÄRLDSDATTENDAGEN den 22 mars ska vår blogg vara fylld med en massa stoff om vatten som man kan läsa om. Den dagen kommer att gå helt i vattnets tecken och vi uppmärksammar då deras mål ”Nature for Water” som handlar om hur vi  kan använda naturen för att lösa vattenproblem runt om i världen.

Vi hoppas på många prenumeranter som läser våra nya inlägg och följer med i vår rapportering.