Vad vi har lärt oss

Vi har lärt oss samarbeta bättre, med olika arbetskompisar från alla grupper. Vi har också lärt oss att tänka på våra mottagare. Hur gör vi att våra läsare ska bli nyfikna på vad vi skriver?

Vi har också lärt oss hur man får använda bilder, vad vi får skriva , hur vi helt enkelt för oss på nätet.

Vi har också lärt oss att begrepp och kunskaper som vi behöver för att nå målen i flera ämnen.

Vi har dessutom lärt oss att använda vår egen blogg som kunskapskälla!